ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์  
 นายชัชวาล ใจเดี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์

                 


  

นายไชยศรี ขุมคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์

                 

 
 
   
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์   349 หมู่ที่ 5 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 
admin : nato_ze@outlook.com
 
 Copyright 2023 NATO By All rights reserved