บุคคลากรโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์  

   
กลุ่มการบริหารทั่วไป
   
   
   
 
     
     
     
   
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์       
349 หมู่ที่ 5 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  โทร : 08-9844-1257

WebMaster : nato_ze@outlook.com
  Copyright 2017 NATO By All rights reserved