จำนวนนักเรียนโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์  
 

ข้อมูลนักเรียน  โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
0
0
0
0
อนุบาล 3
0
0
0
0
รวม อนุบาล
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 1
16
15
31
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
22
18
40
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
23
13
36
2
รวมมัธยมต้น
61
46
107
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
10
10
20
1
มัธยมศึกษาปีที่ 5
7
16
23
1
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5
11
16
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
22
37
59
3
รวมทั้งหมด
83
83
166
7

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565


 

 

  
   
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์   349 หมู่ที่ 5 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 
admin : nato_ze@outlook.com
 
 Copyright 2023 NATO By All rights reserved